Typ štítku (nutné pro správný výpočet ceny)

Nažehlovací:

Našívací:


Parametry štítku
Kontaktní údaje

 
 
 
Jak objednat textiln�� ��t��tky?

Zad��n�� - vyberte typ ��t��tku, rozm��ry, po��et kus�� a zadejte dal���� po��adovan�� parametry. Klikn��te na zobrazit n��hled a my v��m vypo����t��me cenu objedn��vky.

N��hled - zobrazen�� podoba ��t��tku je pouze orienta��n�� a slou���� k vytvo��en�� lep���� p��edstavy o jeho podob��.

Odesl��n�� - po odesl��n�� objedn��vky V��s budeme neprodlen�� kontaktovat, abychom domluvili podrobnosti nutn�� k vyhotoven�� objednan��ch ��t��tk�� a zp��sob jejich dod��n��.